Proč stavbu ze dřeva - Pila Novotný

Katrované a kartačované povrchy

Kartáčované povrchy

Více informací

Proč stavbu ze dřeva

Český národ si v minulém desetiletí vytvořil prazvláštní vztah ke dřevu. Díky vlivu betonového loby a zajetých rodinných tradicí (děda stavěl z cihly, táta stavěl z cihly tak já budu stavět také z cihly) představují dřevostavby v podvědomí laické veřejnosti provizorní konstrukci s nízkou trvanlivostí, slabou izolací proti ztrátám tepla, proti požáru a proti hluku. Přitom současné konstrukce rodinných domů na bázi dřeva mají srovnatelné fyzikální vlastnosti jako konstrukce zděné. Standardní dřevostavby mají dokonce výrazně lepší parametry z hlediska tepelné ochrany, což je v době růstu cen energií nespornou výhodou. Dřevostavby jsou i přínosem ve snižování zátěže životního prostředí, použitím obnovitelné suroviny. Lidé mají dřevo sice rádi, ale nechtějí ho užívat i proto, že si myslí, že tím příroda trpí a zejména stromy, které se musí na dřevostavby kácet. V české republice je jedno z nejlepších lesních hospodářství v Evropě a přírůst dřevní hmoty převyšuje těžbu, což ví jen velmi málo lidí. Jen pár kilometru od nás v sousedním Rakousku a Německu je zastoupení dřevostaveb na stavebním trhu kolem 12%. Ve Skandinávii a Kanadě dokonce přes 70%.

Použití dřeva má velkou řadu předností:

Má dřevěný dům horší izolační vlastnosti?
Realita je opačná, když zatopíte v dřevostavbě tak máte teplo okamžitě, ale u zděné stavby topíte 3 hodiny do stěn, které se musí nejdříve naakumulovat. Akumulace je přeci jen dobrá, proto u dřevostaveb vystavíme jakoukoli vnitřní příčku právě zděnou, která akumuluje teplo a déle ho uvolňuje do místnosti. Při stejné tloušťce stěny vykazují dřevostavby lepší tepelně izolační vlastnosti než běžně používané zděné konstrukce. Z toho plyne i úspora vnitřních prostor = pro dosažení požadovaného tepelného odporu postačí stěna menší šířky.

Rychlá výstavba a nezávislost výstavby na ročním období (suchý proces)
Na rozdíl od zděných staveb např. rodinných domů, u kterých trvá stavba na klíč cca rok, je možné postavit shodnou dřevostavbu včetně základů za tři měsíce. Díky absenci mokrých procesů (mimo základů) je možné stavět v jakémkoli ročním období. Po dokončení stavby je možné se okamžitě nastěhovat a není třeba čekat na vyschnutí a „vyzrání“ stavby jako je tomu u zděných systémů.

Nízká hmotnost konstrukce
Nízká hmotnost materiálů použitých v lehkých dřevěných skeletech, potažmo nižší zatížení základové spáry umožňuje provádět subtilnější a ekonomičtější základy. Dále s nízkou hmotností souvisí nenáročná přeprava a manipulace s jednotlivými prvky.

Regulace vlhkosti
Dřevo a materiály na bázi dřeva mají schopnost přijímat a uvolňovat vlhkost a tím napomáhají udržovat vyrovnané klima v objektu.

Estetika
Dřevo svou texturou, barvou a vůní příznivě působí na psychiku člověka.

Přesnost
Snadná opracovatelnost jednotlivých konstrukčních prvků skeletu umožňuje dosáhnout velké přesnosti stavby.

Nízká ekologická zátěž
Použitím dřeva a materiálů na bázi dřeva dosáhneme v porovnání se zděnou stavbou nízké zátěže na životní prostředí. Lesy přispívají ke snížení CO2 v ovzduší, dřevo je obnovitelná surovina, dřevo je energeticky nenáročné na zpracování a téměř bez odpadu. V případě odpadu, nebo po skončení životnosti se dá snadno využít jako zdroj energie.

Dřevo má všestranné použití ve stavebních konstrukcích
Dřevo lze použít na sloupky svislých stěn, ať už na nosné obvodové stěny, nebo příčky. Dále na vodorovné konstrukce stropů a celý krov.

Mýty o dřevostavbách:

Má dřevený dům nižší životnost než zděný?
Životnost dřevostavby jako celku si v ničem nezadá s životností zděných budov, příkladem nám jsou mnohé historické objekty. Navíc i dřevostavby musí splňovat přísné požadavky norem na pevnost, stabilitu a životnost. Velice záleží, jak se ke dřevostavbám přistupuje a co o nich vlastně víme. Dobře postavená dřevostavba vydrží v dobrém stavu více jak 200let.

Dřevěný dům snadno shoří?
Dřevo je hořlavý materiál, ale na rozdíl od jiných materiálů si zachovává své vlastnosti i po vzplanutí. Na rozdíl od oceli, která již při relativně nízkých teplotách zcela kolabuje, dřevo si díky zuhelnatělé vrstvě dlouho ponechává únosný profil. Moderní dřevostavby jsou vůči požáru velice odolné díky dobře opracovanému povrchu, také při hašení se dá dobře předvídat, jak bude požár postupovat, kdežto ocelové konstrukce se vám náhle zhroutí. Při požáru zděného domu, zaplatíte 500.000,- za demolici a odvoz nebezpečných odpadů, ale při požáru dřevěného domu po uhašení vše rozřežete na palivové dřevo a v nové dřevostavbě topíte 10let zadarmo.

Dřevěný dům mohou “sežrat“ brouci a houby
Pokud je stavba postavena nesprávně a dřevo je dlouhodobě vystaveno vlhkosti tak ano. Proto je nutné dokonale zvládnout konstrukční detaily, aby se zamezilo jejímu vnikání do konstrukce. Toho docílíte výběrem zkušené firmy s dlouholetou praxí.

Poškozuje výroba dřevostaveb přírodu?
Vytěžený kámen – nenarostou. Výroba cihly, skla, cementu, oceli a jiných materiálů např. plastů jsou velice náročné na výrobu a jsou samozřejmě zátěží pro životní prostředí. Výroba trámu má nesrovnatelně nižší energetickou náročnost na výrobu a zatížení ovzduší, a to proti pálené cihle 3násobně, proti cementu 4násobně, proti betonu 6násobně, proti oceli 24násobně, proti slitinám hliníku 126násobně, proti plastům 200násobně. Když vytěžíme jeden strom starý 80-100 let, který produkuje kyslík, tak stáří tohoto stromu je ideální na těžbu, protože dále jen pomalu stárne a kyslíku produkuje méně. Za tento poražený strom vysadíme plošně cca 8 malých sazenic a ty až do 15 let věku kdy se prořezávají, produkují kyslík. Dalo by se tedy říci, že poražením vzrostlého stromu v návaznosti na zalesnění je pro naše dýchání přínosem. Momentálně máme o polovinu větší zásobu lesa v České republice než v roce 1900. Ale zpracování dřeva máme menší, než státy ve kterých díky velkému suchu lesů moc nemají. V České republice neumíme zatím bohužel najít (obzvlášť na stavebním trhu) pro dřevo uplatnění. Roční přírůstky dřeva jsou v našich lesích o ¼ vyšší než plánovaná těžba. To znamená, že o drancování lesů jak to známe z médií, nemůže být řeč. Proto stavme domy z jediného plně obnovitelného českého materiálu.

Kvalitní projekt od Daniela Vlčka

Daniel Vlček