Stavební a projektová činnosti - Pila Novotný

Katrované a kartačované povrchy

Kartáčované povrchy

Více informací

Stavební a projektová činnosti

Naše firma nabízí služby v oblasti realizací dřevostaveb a to staveb rodinných, víkendových a zahradních. Rodinné a víkendové domy rozdělujeme na tradiční české roubenky z masivních trámů a moderní dřevostavby s fošnovou konstrukcí. Roubené stavby nabízíme též ze sušených hranolů, což minimalizuje sedání a umožní Vám nastěhovat se do stavby hned po dokončení.

Nabízíme tyto služby:

moderní skeletové stavby
tradiční roubené stavby z masivu
srubové stavby
zahradní stavby – pergoly, altány, lavice, stoly
veškeré tesařské práce – vazby, krovy
rekonstrukce
průmyslové stavby

Nerealizujeme instalace, zednické a výkopové práce.

Skeletové stavby

Domy se skeletovou konstrukcí jsou moderními stavbami. Nosnou konstrukci tvoří dřevěná kostra z fošen (skelet). Tato kostra je vyplněna minerální vatou a opláštěna dle přání zákazníka dřevěnými obklady, nebo sádrokartonem. Naše firma nabízí buď difúzně uzavřenou, nebo difúzně otevřenou skladbu stěn a to dle přání zákazníka a po vzájemné konzultaci. Základní objektivní výhodou skeletových staveb je samotné použití dřeva jako přírodního materiálu, jehož zdroje jsou obnovitelné. Stavby ze dřeva jsou tedy stavbami ekologickými. V zásadě neprocházející žádným mokrým procesem, jejich montáž je tzv. suchá, nesrovnatelně rychlejší a jsou v podstatě okamžitě připraveny k užívání. Obrazně řečeno stačí položit základovou desku a přivést a postavit na ni zbytek domu. Technologie dřevostaveb rozhodně nestaví žádnou překážku architektům při tvorbě nebo návrhu nějakého originálního řešení. Ekologický rozměr dřevostaveb souzní s proekologickými a stále sílícími proudy, jež formují směr vývoje a logicky tedy poutají pozornost tvůrců. V dřevostavbě je také možné začít bydlet za cca 3-4 měsíce od podpisu smlouvy. Za tuto dobu je v případě zděného domu možné realizovat hrubou stavbu.

Základní výhody skeletových staveb jsou:

Rychlost výstavby neomezená ročním obdobím.
Vynikající tepelně-izolační vlastnosti.
Suchý proces výstavby.
Variabilní vnitřní uspořádání, snadnost přestavby a dispoziční úpravy dle moderních trendů dané doby.
Nízká váha stavby.
Úspora prostoru díky menší tloušťce stěn.
Příjemné mikroklima uvnitř stavby.

Roubenky

Roubenkou se označuje tradiční český dům, který je postaven z trámů kladených vodorovně na sebe. Stěny se většinou neizolují, nebo je izolace vkládána mezi roubení a vnitřní obklad. Kromě tradičních tvarů mohou tyto dřevostavby mít i moderní vzhled díky skládání trámů bez přiznaných spár. Roubenky jsou stavěny jako masivní dřevostavby, jejichž stěny jsou vytvořené z masivních hranolů. Technologie stavby roubenek vychází z dlouholetých tradic roubených staveb v České republice. Rohové spoje jsou většinou rybinové. Pro výstavbu se používají masivní řezané hranoly o profilu do 250/250 mm. Standardně nabízíme montáž roubenky z kvalitních trámů ze zimní těžby. Další možností, kterou nabízíme, je vysušení trámů a tím minimalizace sedání stavby, díky čemuž je možné “bydlet“ do 4 měsíců od zahájení montáže. Jako výhoda roubenek se uvádí větší odolnost proti vlhkosti, lepší akustická izolace a kvalitnější zvuková izolace oproti lehkým montovaným dřevostavbám. V neposlední řadě tyto roubenky dávají nezapomenutelnou atmosféru přírodní stavby.

Základní výhody roubených staveb jsou:

Dobré tepelně-izolační vlastnosti.
Dobré zvukově-izolační vlastnosti.
Vyvážené ovzduší díky schopnosti stěn pohlcovat a uvolňovat vlhkost.
Rychlá výstavba.
Dlouhá životnost stavby.
Vysoký komfort obývání.
Možnost stavět během celého roku.


Naše firma nabízí služby v oblasti projektování dřevostaveb a to staveb rodinných, víkendových a zahradních.

Rodinné a víkendové domy rozdělujeme na tradiční české roubenky z masivních trámů a moderní dřevostavby s fošnovou konstrukcí.

Nabízíme tyto služby:
vypracování výrobní dokumentace pro námi realizovanou stavbu
technický dozor při realizaci naší stavby
konzultační a poradenskou činnost v oblasti dřevostaveb, 350 Kč/hod - v případě uzavření smlouvy je částka odečtena od konečné ceny díla

Tyto služby nabízíme pouze na námi realizované stavby.
V případě, že budete požadovat zajištění kompletní dokumentace, je náš postup následující:
zdarma proběhne konzultace právě o Vaší stavbě
v případě Vašeho projektu Vám zdarma zpracujeme cenovou nabídku
zdarma zpracujeme cenovou nabídku dle studie
pokud budete souhlasit s cenovou nabídkou dle studie, sepíšeme s Vámi smlouvu o dílo na samotnou stavbu

po vypracování projektové dokumentace přepočítáme cenovou nabídku, kvůli možným odchylkám od studie, pokud nedojde ke zcela zásadním změnám, nebude se cena lišit o více než 10% z naceněné studie
následně sepíšeme smlouvu o dílo na realizaci Vaší stavby
po dokončení stavby sepíšeme protokol o předání stavby bez vad a nedodělků

Kvalitní projekt od Daniela Vlčka

Daniel Vlček